Med promille, uten førerkort

Sjåføren kjørte rett i midtrabatten på Askøy.