Ressursmangel gir PPT-kø

Søknader til PP-tjenesten om spesialundervisning er blitt mange foreldres løsning på ressursmangelen i skolen.