Litteraturhus for litteraturen

Hvorfor har styret for Litteraturhuset i Bergen ansatt en leder som ikke kjenner de litterære miljøene i Bergen?

Publisert:

  • Forfatter
  • Tomas Espedal

JEG VIL BEGYNNE med å si at jeg er for et litteraturhus i Bergen. Fra en forfatters synspunkt er det nødvendig med et godt opplesningssted i Bergen, først og fremst en god scene og et godt rom for opplesninger og performance, altså et rom som er spesielt egnet for fremførelse av litteratur, på samme måte som en konsertscene må være egnet til å fremføre musikk. Et godt opplesningssted skal være ideelt for forfattere og publikum; et slikt sted mangler vi i Bergen, også i Oslo, hvor Litteraturhusets mange rom er lite egnet for opplesninger. Hva skal vi med et litteraturhus som ikke egner seg til litteratur, som er tilpasset debatter og konserter, kafédrift og seminarer? Slike steder har vi allerede i Bergen.

ET GODT LITTERATURHUS bør legge forholdene til rette for litteratur, og da ser jeg for meg: et godt opplesningssted, en god spesialbokhandel, kontorer for Forfattersentrum, lokaler for Skrivekunstakademiet i Hordaland, rimelige leieforhold for tidsskriftene og småforlagene som finnes her, en noenlunde rimelig kafé, eller restaurant hvor de som arbeider i huset har råd til å spise lunsj og middag, hvor til og med forfatterne har råd til å spise og drikke, og dermed har også studentene råd til å komme hit. Slik er det verken i Oslo eller Berlin. I begge husene er bokhandelen for dårlig, restauranten for dyr, klientellet for ensartet og kjedelig; her kommer de med penger, de som vil menge seg med kunstnere, kulturmenneskene.

SÅ HER HAR VI EN mulighet i Bergen, vi kan skape noe helt annet. Hva er det som gjør Bergens litteraturmiljø spesielt, i forhold til miljøene i Oslo, Trondheim og Stavanger? Vi er heldige som huser Skrivekunstakademiet i Bergen, det fører til minst to forhold; at det kommer unge forfattere hit. De bor og arbeider i byen i ett år, ofte lengre, og jevnlig kommer det gode forfattere som underviser her, fra inn— og utland. Så har vi det beste instituttet for litteraturvitenskap i landet, det fører til at studenter som vil noe med faget litteratur, kommer til Universitetet i Bergen.Forfattersentrum, avdeling Vestlandet, med kontorer i Bergen, er den største formidleren av litteratur i Norge. Biblioteket i Bergen er uten sammenligning det beste i landet; det har den største samling norsk og utenlandsk poesi, bygget opp av Henning H. Bergsvåg og Cathrine Strøm over en årrekke. Det finnes ikke en lignende samling av poesi i Skandinavia.

BIBLIOTEKET arrangerer forfattersamtaler og opplesninger, det er et nært samarbeide mellom forfatterne og biblioteket. Hvert annet år arrangeres Audiatur i Bergen; det er en internasjonal poesifestival av aller høyeste kvalitet. Det er ingen overdrivelse å si at det er den beste og viktigste poesifestivalen i Skandinavia. Redaksjonen for tidsskriftet Vagant holder til i Bergen, de har sine kontorer her, selv om redaktør Audun Lindholm flytter frem og tilbake mellom Berlin og Bergen. Det er umulig her, å gi en kortfattet fremstilling av hvor viktig Lindholm er for forfattermiljøet i Bergen; han eier og driver Forlaget Gasspedal og er selve møtepunktet for de ulike grupperingene i byen, akademia og forfattere, kritikere og intellektuelle.

Skrivekunstakademiet, Forfattersentrum, Biblioteket, Universitetet,tidsskriftene, småforlagene, festivalene, forfatterne; det som er spesielt i Bergen er at vi alle samarbeider.Viarbeider med litteratur. Vi arbeider for litteraturen. Vi kan levere litteratur og arrangementer avhøy kvalitet.

SÅ HVORFOR DA, har styret for Litteraturhuset i Bergen ansatt en leder som ikke kjenner de litterære miljøene i Bergen, og som konsekvent sier og gjør helt feile ting: Hun inngår en leieavtale med et privat utleiefirma, Palass Eiendom, noe som vil føre til for høye utleiepriser for tidsskriftene og småforlagene, kanskje også for Forfattersentrum? Og vil fylkeskommunen som skal betale husleien for Skrivekunstakademiet være villig til å betale en høy pris til private utleiere?

VIDERE FORESLÅR lederen for det såkalte Litteraturhuset, at restauranten skal driftes av Colonialen, som er den dyreste restauranten i byen. Hun snakker offentlig om Lars Vaular og TV 2 som innhold i Litteraturhuset. Hun har jobbet med litteraturhus i Bergen i to år, og kjenner ennå ikke litteraturmiljøet i byen. Det virker på meg som om styret har funnet den mest inkompetente personen tilgjengelig for å skape et hus som få forfattere vil ha.

Man må bygge et hus nedenfra og opp, ikke ovenifra og ned. Vi har fått tildelt en byggmester som ikke kjenner faget sitt, som ikke kjenner arbeiderne sine, og som ikke engang vet hvilket hus det er hun skal bygge.

JEG FORESLÅR nå at forfatterne og Forfattersentrum og Skrivekunstakademiet går sammen for å støtte arbeidet med et troverdig Litteraturhus. Det kan være at planene om et hus i gamle Tanks skole er gode; der vil man få fylkeskommunen som utleier, og hvis man ansetter en leder med kunnskap om litteraturen i Bergen og Norge og verden for øvrig; så kunne man kalle det et Litteraturhus.

Les også

Vil gi byen innebygget torg

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!

Publisert: