- Språket kan bli eit problem

Bruken av utanlandsk arbeidskraft er ikkje heilt uproblematisk.