Lågpris dyrare enn fullpris

Hos Widerøe er billege billettar dyrare enn fullpris-billettar. Forstå det den som kan. Flyselskapet kan ikkje forklare det.