Krev kraftline betre utgreidd

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) krev ei rekkje tilleggsutgreiingar før dei vil godkjenne den gigantiske kraftlina frå Sogn til Sunnmøre.