Spesialundervisning uten spesiallærere

En fersk rapport viser at mye av ansvaret for spesialundervisningen i skolen legges på ufaglærte assistenter.