• FOTO: Østein Torheim

Pyromanfrykt i Nordfjord

Natt til fredag brann huset deira. Det var den tredje uforklarlege husbrannen i bygda Raudeberg det siste året. Bygdefolket er engstelege.