Kjøper opp matjord i fattige land

Rike land og store selskaper kjøper opp matjord i enormt omfang for å sikre mat til egen befolkning. «Nykolonialisme», hevder FAO.