Ber om hjelp etter livskriser

– Det viktigste inntakskravet er at de selv erkjenner at de har et problem.