Vil bøtelegge miljøsvin

Bydelslederen i Bergenhus vil ha mobbekampanje mot miljøsvin.