Tagget kirke før prestemøte

Dette synet møtte prestene som var samlet til prestemøte i Eid i dag.