Guntveit overfalt

Av autografjegere høye på sukker og fotball.