Maner til kristenopprør

Jan-Sverre Stray reagerer med vantro mot regjeringens forslag om å fjerne dagens KRL-undervisning fra skolen. – Dette er helt mot folks ønske. Nå må kristne i Norge si ifra. Dette kan vi ikke finne oss i, sier han til Åsane Tidende.