Stengjer Fatlaberget

Vegvesenet stengde det rasutsette Fatlaberget frå klokka 12 i dag.