– Forgrep seg på stedøtre

Bergenseren (48) skal i flere år ha misbrukt døtrene til sin utenlandske kone. I avhør har han gitt stedatteren skyld for overgrepene.