44 deler 22 årsverk

Granvin sjukeheim har 22 årsverk fordelt på 44 ansatte, ifølge Hardanger tingrett.