Helseplager et halvt år etter Sløvåg-ulykken

Mange plages fortsatt av forurensingen fra eksplosjonen, et halvt år etter at to tanker eksploderte i Sløvåg i Gulen kommune.