Haukeland fikk strøm-refs

To måneder før strømbruddet på Barneklinikken fikk Haukeland Universitetssykehus knusende kritikk i en rapport om el-sikkerheten ved sykehuset.