Handlingsplan kommer til høsten

Regjeringen kommer med en handlingsplan mot kjønnslemlestelse til høsten.