• (1/5)
    ADJØSS OSLO: Kong Olav-statuen vinkar til byen som ikkje ville vite av han. I dag tidleg køyrde transporten med granittmonumentet til Knut Steeni land i Oslo, og køyrer i ettermiddag over Hardangervidda på veg mot Gulen. FOTO: SCANPIX

Kong Olav-statuen på norsk jord

Kong Olav-statuen er på hjul mot Gulen. Reisa vestover blir reine signingsferda for granittkongen til Knut Steen.