Fra den grøne øya til "sosseplassen"

En skulle ikke tro at det var noen stor forskjell på folk og kultur bare ved 35 minutters biltur, men sannheten er faktisk det.