- Burde ikke latt folk bo der

Jan Harald Helmich Pedersen lot en leietaker leie ut kontorer til overnatting. Nå trues han av anmeldelse.