Hardt ut mot Lindås kommune

– Amatørmessig saksbehandling og en svekkelse av fylkesmannsembetet. Naturvernforbundet Nordhordland er nådeløs i kjølvannet av Bakkebø-saken.