Luftangrep på oljesøl

Helikopter og fly blir nye angrepsvåpen mot oljesøl.