Vil overvåke sentrum

Hvis det blir dyrt å få på plass overvåkingskamera i Bergen sentrum, kan nabokommunene til Bergen bli bedt om å spytte i.

Publisert:

14 OVERVÅKINGSKAMERAER: Bergen kommune og politiet ønsker seg 14 kameraer til å overvåke de mest voldsutsatte strøkene i sentrum. De kan neppe regne med økonomiske bidrag fra omegnskommunene. FOTO: ODD NERBØ

– Det er en kjensgjerning at mange utenfra besøker Bergen i helgene. Og vi vet at mange av dem som utøver vold og utsettes for vold i Bergen sentrum ikke er hjemmehørende i byen, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

Les også

Tror bygdepuber kan dempe byvold

Koster to millioner kroner

Politi og kommune håper nå at videokamera langs lysløypen i Bergen skal redusere sentrumsvolden.

Nylig sendte Bergen kommune og Hordaland politidistrikt en felles søknad til Justisdepartementet om pengestøtte til videoovervåking av de verste voldssonene i sentrum. Noe svar er ikke kommet ennå.

Les også

Fikk hodeskader etter casuals-angrep

Kommunens håp er, ifølge Mæland, at «det meste» av kostnadene kan bli dekket av staten. Prislappen for de 14 kameraene som politiet og kommunen ønsker seg er ca. to millioner kroner.

– I august fikk vi gode signaler fra justisministeren om statlig finansiering, sier byrådsleder Monica Mæland.

– Men hvis tilbakemeldingen blir at det forventes en stor lokal andel i et slikt spleiselag, kan det være en idé å gå til omegnskommunene og spørre dem om å bidra.

«Uaktuelt for oss»

Jarle Vikebø, fungerende ordfører i Meland, tenner ikke på ideen.

– At omegnskommunene skal være med på det? Nei, det finner jeg jo litt underlig. At folk herfra velger å ta seg en tur på by'n i Bergen, betyr ikke at vi skal være med å dekke kostnader til overvåking, sier Vikebø.

– Det er jo de som velger å sette opp slike kamera som i utgangspunktet må bære kostnadene. Jeg ser ikke helt at dette er vårt ansvar, sier Melands varaordfører.

Minst like kalde skuldre møter Mælands spleiseidé på Askøy.

– Skal Bergen ha videoovervåking, må de dekke det selv. Det er uaktuelt for politikerne i Askøy å engasjere seg i dette, fastslår Askøy-ordfører Knut Hanselmann, og legger til:

– Vi har mer enn nok å holde på med innenfor egne kommunegrenser. Er Mæland villig til å betale for overvåking i Oslo, fordi mange bergensere reiser dit, spør Frp-ordføreren.

Osterøy-ordfører Kari Foseid Aakre sier at et slikt spørsmål eventuelt må besvares av omegnskommunene i fellesskap.

– Men sånn umiddelbart høres hele spleiseideen både vanskelig og «løye» ut. Og jeg tror ikke ostringene er overrepresentert i forhold til de som trenger overvåkingskamera i Bergen, sier Aakre.

– Hjertelig velkommen

Det er Hordaland politidistrikt som initierte og fortsatt «eier» videoovervåkingsprosjektet. Politimester Ragnar Auglend ønsker likevel ikke å mene noe om hvilke kommuner det vil være naturlig for Bergen å invitere med i et eventuelt spleiselag.

– Det er på det rene at en god del voldsofre og gjerningsmenn kommer utenfra. Men jeg skal ikke uttale meg så mye om den biten der. Hvordan Bergen skal samhandle med andre kommuner, vil jeg ikke ha noen oppfatning om, sier Auglend.

Selv om det i Bergen er et betydelig innslag av utenbysfolk som steller til bråk, poengterer Auglend at kommunen selv ønsker alle hjertelig velkommen.

Byrådsleder Monica Mæland understreker at hun fortsatt ønsker Bergen som «storstuen» for hele regionen.

– Alle folk utenbys fra ønskes hjertelig velkommen. Men vi må legge til rette for en trygg by i godt samarbeid med omkringliggende kommuner, sier byrådsleder Monica Mæland.

**Les også:

Les også

Bare en av fem fra omegnskommunene

Bare en av fem fra omegnskommunene**

Bør Bergen overvåkes? Hvem skal ta regnignen?

Publisert: