Ingen regler

Det finnes ingen nasjonale regler for hvordan nye barn skal tas imot på skolene.