Leteaksjon etter savnede kvinner

Natten kom brått på for de to kvinnene i 20-årene som skulle gå fra Gudbrandsdalen til Luster.