Til land for egen hjelp

Hovedredningssentralen satte i gang redningsaksjon da en båt fikk motorstopp på Bømlafjorden.