Må støyskjerme Halhjem

Gassferjene lagar for mye lyd for naboane og Helsevernetaten. Høyr ferjebråket her!