Sliter med helseplager etter Sløvåg-eksplosjonen

Ildrød og sår hals, irriterte øyne, hodepine og kvalme. Dette er noen av plagene folk i Gulen har kontaktet lege for i tiden etter gasstankeksplosjonen i Sløvåg.