– Veldig lang tid

Lederen ved Bergen akuttsenter ønsker ikke at unger skal bo så lenge på en akuttinstitusjon.