Håpet ute for Fundo

Den ordinære drifta ved felgfabrikken Fundo stoppar torsdag. Alt håp om vidare drift ser no ut til å vere ute.