Storutrykning i Sandviken

...men det var tørrkoking igjen.