Klager på råtten kantine

Rotter, knuste doseter, overvann og hull i bakken. Sjåførene er lite fornøyd med forholdene på Nygårdstangen. Skyss lover å ordne opp.