Vanskelig å flytte narkomane

Å bryte opp narkomiljøer har vist seg vanskelig både i Norge og andre land.