Blåbærlia over til Helsedirektøren

Arbeidstilsynet og Helsetilsynet i Hordaland er på kollisjonskurs i Blåbærliasaka. Nå er saken sendt videre til Statens helsetilsyn for avklaring.