- Usikkerheten må bort

Søknadsfristen til videregående skole går ut 1. mars. Bergen private gymnas håper på mange søkere.