- Umulig å stoppe kvinnedrap

Psykolog Terje Galtung sammenlikner kvinnedrap med trafikkulykker og mener det ofte er umulig å hindre mennene som begår dem.

Publisert:

– Det blir på en måte som trafikkulykker. Vi tror det ikke kommer til å ramme oss. De færreste går rundt og tenker at de er sammen med en mann som faktisk kan komme til å drepe dem, men så skjer det likevel, sier psykologen som selv har jobbet med menn som begår drap og grove voldshandlinger.

– Jeg kan ikke skjønne hvordan det skal være mulig å hindre slike drap, men det ville selvfølgelig vært svært ønskelig, legger han til.

Tove Smaadahl fra Krisesentersekretariatet mener dette er

Les også

- Tull og tøys

tull og tøys.

Får ingen signal på forhånd

Politimannen som drepte sin eks-samboer i Tromsø forrige fredag blir av venner og kolleger beskrevet som både hyggelig, sosial og dyktig. Selv om han var deprimert etter bruddet fikk omgivelsene ikke signaler om at han tenkte på å ta livet av kvinnen.

Les også:

Les også

Ingen forvarsel fra politimannen

<b>Ingen forvarsel fra politimannen</b>

Terje Galtung mener de manglende faresignalene er den viktigste grunnen til at kvinnedrapene er svært vanskelige å hindre. Kjennetegnene som kanskje kunne gitt et varsko er ofte trekk som i utgangspunktet blir oppfattet som sjarmerende.

Les også: Vold i familien hver dag

— Menn som begår slike handlinger har som regel ikke psykiatriske diagnoser fra før. Utad fungerer de fint og er godt likt. I hjemmet går det også bra så lenge de selv får ha kontrollen over det som skjer. Alt dette gjør det vanskelig å fange opp hvem disse mennene er, sier Galtung.

Likner æresdrap

Personligheten til menn som dreper sine kvinner preges av at de ofte er egosentriske, dominerende og setter sine egne behov foran andres. Samtidig er mange av dem rause når de mestrer situasjonen og har kontrollen.

— I det øyeblikket kvinnen velger å bryte ut av forholdet opplever han det som å miste fotfestet. Noen menn har knyttet sin identitet til samlivet. Når de opplever at det de har gitt ikke er godt nok, forsvinner grepet på livet. Det blir som et totalt krasj i hodet. Ved å ta livet av kvinnen og i noen tilfeller seg selv prøver de å gjenvinne kontrollen. Det kan ligne på det som kalles æresdrap, sier psykologen.

— Vanlige moralske bremsemekanismer settes ut av spill når voldshandlingen planlegges og gjennomføres, legger han til.

Blir trigget av spill og krigsleker

Psykologen oppfordrer kvinner til å være på vakt dersom de er sammen med menn som har et unormalt og ubehagelig behov for kontroll. Når kvinnenes egne ønsker og behov blir tilsidesatt kan det være fare på ferde.

— Å ha en partner som er raus og lar den andre få være seg selv er viktig. Både menn og kvinner bør tenke nøye gjennom hva de ønsker å få ut av foholdet, sier Galtung.

Han mener at i en del tilfeller legges grunnlaget for voldelig adferd allerede i barndommen.

— Vi må være oppmerksom på hvordan vi oppdrar gutter. Noen blir trigget av voldshandlinger i spill og krigsleker. Dette kan ligge å slumre i flere år før det tas opp som handlingsalternativer i voksen alder, sier psykologen.

Lite kunnskap om drapene

I en tredjedel av tilfellene der den drepte er i nær familie med gjerningspersonen, tar han livet sitt umiddelbart etter hendelsen. Ifølge forsker og kriminolog Kristin Skjørten er det et problem at rettssaken dermed uteblir og at man ikke får nok kunnskap om det som har skjedd i forkant av drapet.

— Vi vet at samlivsbrudd øker risikoen for alvorlig vold. Men vi vet altfor lite om de bakenforliggende årsakene, sier hun.

Skjørten mener derfor at det er svært vanskelig å si om det er mulig å hindre menn i å drepe sine partnere.

— Kunnskapen er for mangelfull, sier hun.

På oppdrag fra Justisdepartementet skal flere forskere nå gå nøye gjennom alle sakene der kvinner er drept av ektemenn og kjærester. I tillegg skal de samarbeide med og intervjue familiemedlemmer eller andre med nære relasjoner til gjerningsmann og offer.

— Det er uhyre interessant å se om det finnes mønstre i disse sakene og se hvilke muligheter man har for forebygging. Kanskje bør man sette inn tiltak i forhold til menn som opplever kriser i forbindelse med samlivsbrudd, sier Skjørten.

Er det mulig å hindre at menn dreper sine kvinner? Si din mening i feltet under !

ADVARER: Kvinner som er sammen med menn med et unormalt stort kontrollbehov bør være på vakt. Det mener psykolog Terje Galtung. Foto: Dagbladet

Publisert: