- Umulig å stoppe kvinnedrap

Psykolog Terje Galtung sammenlikner kvinnedrap med trafikkulykker og mener det ofte er umulig å hindre mennene som begår dem.