- Må vi hjem på dagen? Det blir for tøft

Dersom kuttforslagene for Helse Bergen blir vedtatt, må Kvinneklinikken sende mesteparten av mødrene hjem under et døgn etter fødselen.