Fiskmeldt drikkevann

Kokerådet for Breiviksdalen er fra og med i dag opphevet.