Avslaget kan omgjøres

Avslaget kan omgjøres hvis det fremkommer nye opplysninger, men det betyr ny saksbehandling som tar sin tid.