Her kommer Ulrikke ut av berget

62 ståltenner gnagde seg tirsdag gjennom bergveggen i Fløen ved Storelungeren.