Riksadvokaten: Ledelsen gjorde ingenting straffbart mot Monika-varsler

Politiledelsen i Bergen får kritikk for behandlingen av Robin Schaefer. Men, de gjorde ingenting straffbart, mener Riksadvokaten.

Publisert Publisert

Tidligere politimester i Hordaland, Geir Gudmundsen, her under en pressekonferanse i fjor i forbindelse med Monika-saken. Foto: NTB Scanpix

  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Først ble drapet på åtte år gamle Monika Sviglinskaja henlagt som selvmord. Og da politibetjent Robin Schaefer varslet, ble han ikke hørt.

Han forsøkte å få saken gjenåpnet, og pekte på flere feil i etterforskningen. Til slutt ble han bedt om å holde seg unna hele saken.

Monika-saken blir sett på som den største skandalen i norsk politi i moderne tid.

– Ikke straffbare brudd

Gudmundsen og resten av ledelsen i politiet i Bergen, ble levnet liten ære da advokatfirmaet Wiersholm gransket politiskandalen på Vestlandet.

De slo fast at håndteringen av Robin Schaefers varsel utgjorde flere straffbare brudd på arbeidsmiljølovens varslingsregler.

Spesialenheten for politisaker var uenig, og frikjente politiledelsen for straffansvar da de kom med sin konklusjon tidligere i år. Avgjørelsen ble anket til Riksadvokaten.

Men heller ikke vår høyeste påtalemyndighet kan se at behandlingen av Schaefer var straffbar.

– Riksadvokaten uttaler i sin avgjørelse at det kan reises kritikk mot politidistriktets samlede håndtering av Schaefer, men at forsømmelsene ikke er graverende nok til at noen kan straffes for overtredelse av arbeidsmiljøloven, skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch i en e-post til BT.

Les også

Dømt til 18 års forvaring: - Skulle hevne seg på Monikas mor

Presisering etter Dagbladet-artikkel

Gudmundsens advokat, John Christian Elden, sa til Dagbladet fredag at det er gledelig at Riksadvokaten slår fast at politimester Geir Gudmundsen ikke kan klandres for noe i Schaefer-saken.

– Samtidig blir rapporten fra Wiersholm, hvor det blir påstått at Gudmundsen involverte seg i å få Schaefer til å tie, tilbakevist. Denne saken har vært en stor belastning for Geir Gudmundsen og hans familie, sier advokat John Christian Elden.

Riksadvokaten har senere fredag kommet med en presisering, etter å ha lest Dagbladets artikkel.

– I Dagbladet 14. oktober står det at den tidligere politimesteren i tidligere Hordaland politidistrikt «ikke kan klandres for politiskandalen i Bergen. Det har Riksadvokaten avgjort». Det er nødvendig å presisere at riksadvokatens avgjørelse 5. oktober gjelder spørsmålet om mulige straffbare - ikke klanderverdige - forhold i forbindelse med den arbeidsrettslige behandlingen av Robin Schaefer, etter at han meget prisverdig sa fra om mangler ved etterforskingen av åtte år gamle Monika Sviglinskajas dødsfall, skriver riksadvokat Busch til BT.

Han legger til at Hordaland politidistrikt tidligere er ilagt et forelegg på 100.000 kroner for ikke å ha fulgt opp Schaefers melding på en faglig forsvarlig måte.

Gudmundsen trakk seg som politimester sommeren 2015 etter Wiersholm-rapporten. Han har nå fått en toppstilling i Interpol – den internasjonale politiorganisasjonen i Lyon i Frankrike.

Publisert