martin_steinbakk.jpg

— Bør vi bekymre oss over at det blir mer resistente bakterier i Norge?

- Vi frykter at vi sakte beveger oss mot situasjonen vi hadde før 1950-tallet, da de første effektive antiobiotika-midlene kom. Vi antar at vaksiner og antibiotika har økt levealderen med 8 til 15 år siden 1950-tallet. Av dette har antibiotika bidratt med om lag det halve. Uten virksomme antibiotika har vi ikke annet å tilby mot infeksjoner enn støttende terapi.

— Hva er situasjonen i dag?

- Vi ser at bakterifloraen i oss og rundt oss blir mer og mer resistent. I nordlige Europa har vi foreløpig lite resistente mikrober i tarmfloren, men drar vi til sørøstlige Asia hvor 50-70 prosent av befolkningen er bærere av slike mikrober, er risiko for selv å bli bærer stor. I noen asiatiske land er det et stort forbruk av antibiotika og mye forurensing til natur. I et område av India med legemiddelindustri er det målt utslipp av like mye ciprofloasin (et antibiotikum) som det skrives ut til hele befolkningen i Sverige på ett år.

— Hvorfor blir bakterier motstandsdyktige mot antibiotika?

- Det vet vi ikke helt sikkert, men det vi vet er at bruk av antibiotika gjør dem mer resistente.

— Hvorfor skal vi være forsiktige med antibiotika?

- En hovedforklaring er at vi ved å ta livet av alle konkurrenter gir de motstandsdyktige mikrobene et fortrinn.

— Hjelper det å være tilbakeholden med antibiotika, hvis vi reiser til Thailand og blir smittet av resistente mikrober der?

- Vi kan ikke hindre at vi får i oss disse mikrobene ute på reise, men den totale belastningen i samfunnet er mye mindre og utviklingen går langsommere, hvis vi her hjemme er tilbakeholdne.

— Kan vi ikke bare håpe på at legemiddelindustrien finner opp et smart, nytt middel?

- Vi kan jo håpe, men særlig sannsynlig er det ikke. Slike nye midler vil vi jo bruke til så få personer som mulig i så kort tid som mulig, så industrien ser seg ikke råd til å utvikle på egen hånd. Det er tatt en rekke nye initiativer til samarbeid mellom industrien og regjeringer om å dele på utviklingskostnadene ved nye antibiotika og nye vaksiner, som skal hindre at mikrobene blir resistente og spres til miljø, mennesker og dyr.