Byrådet mener Gilje og Rygg sine forbindelser gjennom partiet gjør byråden inhabil i alle bygge­sakene til Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB).

Boligbyggelaget er en av de største byutviklingsaktørene i Bergen. Nå må byrådet finne en annen av byrådene til å ­behandle sakene BOB-sakene.

Spørsmål om habilitet er ikke noe problem

Ragnhild Stolt-Nielsen, byrådsleder

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) sier Rygg selv ba om å få sin habilitet vurdert.

- Vi ønsker ikke at det skal kunne knyttes noen tvil til våre avgjørelser rundt BOB sine eiendommer. For å unngå det har vi bestemt at han er inhabil i alle saker som omhandler BOB. Jeg kommer til å avgi de sakene hvor dette er aktuelt.

Ikke problem

Stolt-Nielsen synes ikke dette er problematisk.

- Overhodet ikke. Spørsmål om habilitet er ikke noe problem så lenge man er ryddig i behandlingen av det. Det vil ikke være så mange saker det er snakk om heller.

- Hvorfor er ikke dette en del av sakslisten til byrådsmøtet?

- Fordi det ikke ble reist som en formell sak, det er heller ikke vanlig å fremme egne byrådssaker om dette. Han tok det opp i møtet, og vi drøftet dette med kommuneadvokaten. Det står også i referatet fra møtet. Dette ville vi bare ha avklart fort.

Filip Rygg ønsker ikke uttale seg om denne saken, og henviser til byrådsleder Stolt-Nielsen.

- Må håndteres ryddig

Terje Gilje sier han ikke kjente til vedtaket om Ryggs inhabilitet før BT informerte ham om det.

- Men det tar jeg nesten som en selvfølge. Selv om jeg formelt sett er ansvarlig for byggesaker, er det direktør i vårt utbyggingsselskap som håndterer disse sakene. Jeg tror likevel det er problematisk at Rygg skal ­behandle saker fra BOB. Da må de ha inn en settebyråd.

- Er det problematisk at byutviklingsbyråden ikke kan behandle BOB-saker?

- Egentlig ikke. Det kan jeg i alle fall ikke se. Så lenge ­by­rådene det er snakk om melder seg inhabil i slike saker og sakene håndteres på en ryddig måte, så kan jeg ikke se noe ­problem med det.

Lederen for StorBergen boligbyggelag, Anne Gine Heste­tun, kristiserer dobbeltrollene. Den tidligere Ap-byråden mener Giljes rolle som lokallagsleder gir ham en arena som de andre boligbyggerne ikke har. Han vil få kunnskap om hvilke planer byrådet har for utviklingen av byen, informasjon som han kan nyttiggjøre seg av som leder for boligbyggeselskapet BOB.

- Jeg husker fra min egen tid i rådhuset hvor tilgjengelig de ­politiske beslutningene er når man er lokallagsleder. Når ­vanskelige saker og linjer skal legges, trekkes partiorganisa­sjonene inn, sier hun til BT.

Terje Gilje selv mener dette ikke er snakk om en dobbelt­rolle. Han vedgår at det var problematisk å sitte som bystyre­representant mens han var BOB-sjef.

- Det var ikke mange saker hvor jeg opplevde habilitets­utfordringer som folkevalgt, men det ble stilt spørsmål ved min rolle, og det gjorde det ­vanskelig.

Denne rollen mener han er helt annerledes. Som leder for Bergen KrF sitter han ikke i komiteer, bystyret eller andre folkevalgte posisjoner.

- Jeg har ikke noen makt­posisjon. Dette er kun administra­tivt. Jeg driver med økonomi, strategi og valgkamp.

-  Utenkelig med slike dobbeltroller

Tidligere KrF-politiker, Obos-direktør Daniel Siraj, trakk seg fra sine politiske verv da han ble en aktør i byutvikling. Han mener slike dobbeltroller skader alle parter.

Daniel Siraj er konserndirektør for boligutvikling og eiendomsmegling i boligbyggingsselskapet Obos. Han satt som vararepresentant i Oslo bystyre for KrF, og var politisk sekretær for byutviklingsbyråden i Oslo da han begynte i Obos. Han ble sittende som vararepresentant ut perioden. Men før valget i 2007 trakk han seg fra listen. Siden har han sagt nei til alle politiske verv.

- I mitt hode er det uaktuelt å sitte som operativ leder i en stor byutviklingsaktør samtidig som jeg er politisk aktiv. Det er utenkelig, og vil sette meg selv, bedriften min og partiet mitt i en vanskelig situasjon. Om jeg ikke er formelt inhabil i saker, kan en alltids stille spørsmål ved min habilitet.

Siraj vil ikke kritisere Gilje for å velge annerledes enn ham.

- Terje er en voksen mann og må kunne tenke selv. Jeg vil ikke mene noe om hans gjøren og laden. Men jeg ville ikke gjort det sånn.

Terje Gilje selv sier han kan dele synet til Siraj, dersom man snakker om folkevalgte verv.

- Men jeg er ikke folkevalgt. Kommentarene hans ville vært gjeldende om jeg var folkevalgt.

- Han trakk seg fra alle politiske verv?

- Dette er et verv jeg har fått fra medlemmene i KrF. For meg er det en tydelig grense mellom det og det å være folkevalgt.