Simen August Irgens er fungerende leder i Elevorganisasjonen i Hordaland. Han satt i klasserommet på Fyllingsdalen videregående skole, da han først fikk høre om narkotikaaksjonen.

— Sjokkert

— Jeg ble sjokkert. Jeg trodde ikke dette var noe problem i bergensskolen, men det er åpenbart et mye større problem enn vi som elever legger merke til selv. Det er ganske urovekkende at det har fått vokse seg så stort uten at andre enn politiet legger merke til det, sier Irgens.

Han understreker at Elevorganisasjonen har nulltoleranse for narkotika, men er likevel sterkt kritisk til hvordan aksjonen ble gjennomført.

— Det er merkelig at det må skje på skolen, når politiet visste hvem disse elevene var. Det er stigmatiserende å bli lest opp på en liste og vist bort fra skolen. Det påvirker læringsmiljøet og de det gjelder veldig mye. Det er en alvorlig sak å finne ut at en du går i klasse med har langet narkotika, sier Irgens.

- Skaper frykt

Også lederen i Unge Venstre i Hordaland, Kevin Johnsen, er svært negativ til politiets aksjonsform.

— Slik saken beskrives i media, fremstår det som om politiet kan ha brukt aksjonen til «forebyggende arbeid». At lærere henter elever ut av klasserommet i skoletiden, og pågripes av politi i skolegården er ingen måte å skape tillit til myndighetene. Å skape frykt blant elevene er ingen god måte å forebygge narkotikamisbruk og skremmer ungdom bort fra de hjelpetiltakene som finnes, sier Johnsen.

Lederne viser til razziaer i Oslo, hvor politiet har dukket opp uanmeldt med en narkotikahund og luktet på alle elevene i klasserommet.

— Vi er redd for at ukulturen med vilkårlig ransaking som vi har sett utvikle seg i Oslo nå skal få et feste også i Hordaland.

- For lite forebygging

Både lederen i Hordaland Unge Venstre og lederen i Elevorganisasjonen i Hordaland mener at det trengs en holdningsendring til hvordan forebygging best gjennomføres, og ønsker blant annet å invitere psykologer inn i skolen for å snakke om risiko og konsekvenser ved rusbruk. De mener også at politiet kunne tatt initiativ til å besøke skoler for å snakke med og bygge tillit til elevene.

Irgens mener det forebyggende arbeidet mot narkotika i skolen er nærmest ikke-eksisterende.

— Når politiet blir første og siste tiltak, er det åpenbart for lite forebyggende tiltak. Det er mangel på psykologer og generelt dårlig skolehelsetjeneste. Det handler om å fange opp elever så tidlig som mulig, sier Irgens.

SJOKKERT: - Det er ganske urovekkende at dette har fått vokse seg så stort uten at andre enn politiet legger merke til det, sier fungerende leder i Elevorganisasjonen i Hordaland, Simen August Irgens.
Odd Mehus