• (1/3)
    Kjemper mot staten: Grunneierne har vunnet frem mot staten i retssalene, men seirene får ingen praktisk betydning. Kraftlinjen blir ikke flyttet. Fra v. Hilde Myklebust, Brynjar Myklebust og Ole Jonny Myklebust Elde. FOTO: Øystein Torheim

«Vi er vanlige folk. Vi er lovlydige borgere. Men staten behandler oss som opprørere og folkefiender.»

Grunneierne har vunnet frem mot staten i rettssalen, men seirene får ingen praktisk betydning.