— Dette er bygninger med udiskutabel verneverdi, og det er ikke godt å se på det som skjer nå. Det er eiers ansvar og plikt til å ta vare på huset, sier byantikvar Johanne E. Gillow og viser til huset i Kalfarveien 20.

Gillow var selv på befaring i huset sammen med eierne før jul.

— Det var ikke behagelig, og det så virkelig ille ut. Det var også vanskelig å få et ordentlig inntrykk fordi det ligger boss og skitt overalt, samt at det lekker vann inn. Men vi står fast på vårt og mener bygningen lar seg sette i stand, sier hun.

Formelt vernet

Byantikvaren viser til reguleringsplanen fra 2011 der det står at bygningen skal bevares på grunn av kulturhistorisk verdi. Det står også at eierne må ta vare på eksisterende murer og stier i området, og at en eventuell opprustning må skje i samsvar med Byantikvaren.

— Bygningen er formelt vernet gjennom plan og bygningsloven. Det vil si at eierne dermed ikke kan rive i henhold til gjeldende reguleringsplan fra 2011. Men vi er åpne for at noen av bakbygningene kan rives, forutsatt at man setter i stand det øvrige og at hovedformen på huset beholdes, sier hun.

Nå venter både Byantikvaren og kommunen på en ny plan fra eierne.

FORFALL: - Den eneste løsningen for å få løst rotteproblemet, er å rive bakfløyene. Man får ikke vekk rottene ved bare ved å fjerne en haug med søppel, sier styreleder i selskapet som eier Kalfarveien 20, Karsten Aubert.
Odd E. Nerbø

— Eierne sier til avisene at de lar byggene stå i påvente av en ny reguleringsendring. Men selv om de nå ønsker en annen løsning enn det som er regulert, kan de ikke bare kan la det forfalle. Disse bygningene er viktig arkitekturhistorie, sier hun.Ifølge byggesakssjef Petter Wiberg hadde kommunen et oppstartsmøte med eierne i januar i fjor, og et oppfølgingsmøte nå i mars.

— Eierne har funnet ut at de vil utnytte arealet mer med økt boligandel, og har satt i gang en ny reguleringsprosess. Nå venter vi på den nye planen fra eierne før vi kan gjøre noe mer, sier Petter Wiberg.

Mulig studentboliger

Karsten Aubert er styreleder i selskapet som eier Kalfarveien 20, Bergen Fjellsiden AS. Han forsikrer at de vil komme med et forslag til ny reguleringsplan «i løpet av ikke veldig mange uker». Han sier også at deler av eiendommen kanskje kan egne seg til studentboliger.

— Det vet vi ikke ennå. Først må vi se nøyere på planene om kravene til støy, lys, luft og sånne ting kan tilfredsstilles, sier han. Aubert sier de aldri har tenkt at de skal få rive hele huset.

— Men bakfløyene, som utgjør cirka 60 prosent av huset, kan jo rives i henhold til reguleringsplanen. De vil vi jo på et eller annet tidspunkt få lov til å rive, og da kan det som står igjen stenges av og bygges opp, sier styrelederen til BT.

- Tidligere har man sett huseiere spekulere i å la eiendommer forfalle. Hva sier du til det?

— Det er ikke vår mening i det hele tatt. Vi jobber så fort vi kan. Vi kjøpte prosjektet for to, tre år siden. Etter et halvt år fikk vi beskjed om at det ikke gikk igjennom, på grunn av feil i reguleringsplanen. Dermed måtte man begynne på en ny plan. Bakfløyene er uansett regulert revet, så det er ikke noen spekulasjon for å få huset til å rase sammen. Det er falleferdig nok som det er.

Hull i plan- og bygningsloven

Sosialbyråd Eiler Macody Lund (Frp) sier han skal kontakte statssekretæren i Justisdepartementet direkte om forholdene rundt Kalfarveien 20 og ta opp det han mener er et hull i dagens plan- og bygningslov.

— Det er eiers ansvar fullt og helt å sikre mot at folk kommer seg inn i et bygg. Spørsmålet er om plan- og bygningsloven også gir hjemmel for å kreve tiltak innvendig fra huseier. Dette er et spørsmål som jeg også vil be kommunens egne jurister se på, sier Lund. Han sier det er et moralsk og kommunalt ansvar å sikre dem som er i byen.

— Men i saken med Kalfarveien 20 er vi litt bundet til masten. Vi kan pålegge sikring, men ellers har vi ikke regelverk som gir oss andre maktmidler overfor huseier. Heller ikke helseregelverket er til videre hjelp i denne saken, selv om eier er pålagt å utrydde rotter, sier Lund.